7/18/2554

ข้อความ “ Windows Error Recovery ” เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

ในบทความนี้ ขอกล่าวถึงเฉพาะ กรณีของ Windows 7 เท่านั้นนะครับ


ทุกท่านคงเคยพบกับการแจ้งข้อความ Error ของ "Windows 7" มาบ้างแล้วนะครับ แต่ในบทความนี้ผมขอยกตัวอย่างเพียงกรณีที่ท่านอาจจะดึงสายปลั๊กไฟ / ปิดไฟเครื่อง UPS ที่จ่ายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ / ไฟฟ้าดับโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม โดยเฉพาะ Windows 7 จะถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทำการปิดเครื่องที่ไม่สมบรูณ์ได้


ในกระบวนการการทำงานของ Windows 7 นั้น จะมีการบันทึกค่า Fact ขณะบู๊ตทำกิจกรรมต่างๆ เอาไว้ที่ไดร์ฟ System Reserved ขนาด 100 MB ถ้าเมื่อใดที่มีการปิด Windows 7 ไม่ถูกต้อง Windows 7  จะมีการแจ้งข้อความในหัวข้อ “ Windows Error Recovery ” เสมอ แต่ข้อความที่แจ้งจะแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ครับ

แบบที่ 1  ขณะบู๊ตเข้า Windows 7 ช่วงขึ้นข้อความ Starting windows พร้อมธง Logo Microsoft ก่อนจะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างที่จะขึ้น เคอร์เซอร์เมาส์ Windows 7 จะแจ้งข้อความหัวข้อว่า “ Windows Error Recovery ”
 
       -  Launch Startup Repair (recommended) หากไม่กดปุ่มใดๆ จะนับถอยหลัง
          ประมาณ 30 วินาทีโดยอัตโนมัติ
       -  Start Windows Normally

แบบที่ 2  ขณะบู๊ตเข้า Windows 7 ช่วงตั้งแต่ขึ้นเคอร์เซอร์เมาส์ Windows 7 จะแจ้งข้อความหัวข้อว่า “ Windows Error Recovery ”

       -  Safe Mode
       -  Safe Mode with Networking
       -  Safe Mode with Command Prompt
       -  Start Windows Normally (recommended) หากไม่กดปุ่มใดๆ จะนับถอยหลัง
          ประมาณ 30 วินาที โดยอัตโนมัติ

ดังนั้น หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีการติดตั้ง Undo Card ไว้ด้วย ท่านจะต้องตั้งโหมดการย้อนกลับให้เหมาะสม โดยท่านสามารถดูเทียบข้อมูลได้ตามตารางข้างล่างนี้ครับ

System Reserved 100MB
Drive C:
ผลที่ได้เมื่อปิด Windows ไม่ถูกต้อง
*** Auto Each Reboot
Auto Each Reboot
ใช้งานได้ปกติ ไม่แจ้งข้อความใดๆ
Auto Each Reboot
Manual
Auto  Every Day
Auto  On Date
Auto  Every Week
Auto  Every Month
กรณีที่แจ้งแบบที่ 1
ผู้ใช้งานต้องเลือก Start Windows  Normally เท่านั้นจึงจะใช้งานได้ หรือ แก้ไข => F4 =>Undo => เลือกไดร์ทั้ง 2 (System Reserved, Drive C: )
Auto Each Reboot
Manual
Auto  Every Day
Auto  On Date
Auto  Every Week
Auto  Every Month
กรณีที่แจ้งแบบที่ 2
โปรแกรม Windows recommended 
ทำให้อัตโนมัติ หรือผู้ใช้งานเลือก Start Windows Normally เอง จึงจะใช้งานได้ หรือ แก้ไข => F4 =>Undo =>เลือกไดร์ฟทั้ง 2 (System Reserved, Drive C: )หมายเหตุ

       -  *** หมายถึง การตั้ง Undo Card โหมดที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้ปกติ
       -  หากมีไดร์ฟ System Reserved ขนาด 100 MB ควรตั้งโหมด Auto Each 
          Reboot ไว้เสมอ
       -  โปรแกรม Undo Card รุ่น ปรับปรุงการติดตั้ง System Reserved
          ขนาด 100 MB for Windows 7 ( RC_1107.1 )

by : Onn

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ5/27/2555 07:19:00 หลังเที่ยง

    ชอ วิธีแก้ไขด้วยคับ ขอบคุณคับ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ1/30/2557 02:48:00 หลังเที่ยง

    ไม่ชอบ เลยเป็น ทีไรต้องล้าง เครื่อง ลงโปรแกรม ใหม่

    ตอบลบ